Събиране и изваждане с преминаване

 • Абонирам
 • Споделете това
 • Дял
 • Препоръчвам

Задачи за 3 клас Събиране и изваждане на числата до You can find more information and change your preferences here. Тест : " Събиране и изваждане на числата до ".

Задачи за подготовка за външно оценяване в 7. Моделиране на текстови задачи с част от число Задачи от национално външно оценяване по математика за 4. Текстови задачи с дроби. Подготовка за национално външно оценяване по математика в 7-ми клас Построения с линийка и пергел.

Десетичен запис. Входно ниво по математика за 7 -ти клас. Събиране и изваждане до 10 Викторина от Ivadn.

Съдържание : 1. Мерни единици за лице. Намиране на число по даден процент от. Задачи от пресмятане на числена стойност на изрази със степени. Уравнения и неравенства с модули.

Примери от нашата общност

Събиране и изваждане на десетични дроби Случайни колело от Vnikolova. Събиране и изваждане на числата до 10 Викторина от Darinazh. Задачи за 7 клас Задачи от монети Математически числови ребуси за ученици от 2. Пример 8 :. Обикновени дроби. Interactive worksheets. Latest comments.

Събиране и изваждане до 1 кл. Умалител 15. Задачи за състезания за ученици от 5 до 7 клас Неравенство в триъгълника. Задачи от лице на трапец за 56 и 7 клас. Събираемо. Час ,минута ,секунда.

Първи клас Задачи Логически задачи по математика за първи клас. Нови задачи за 2 клас. Събиране и изваждане до 9 Преследване в лабиринт от Valcheva.

Задачи за 5 клас.

Събиране и изваждане с преминаване математика Преследване в лабиринт от Choutomasedison. Папките стоят на определено и достъпно за децата място и вече по преценка на ситуацията в класа, те сами могат да си ги вземат.

Събиране на едноцифрени числа със сбор по-голям от Задачи за 3 клас Събиране и изваждане на числата до Работен лист by StefiSalve. Геометрия за 7 клас - интересни задачи за състезания Задачи с модули.

Архив от тестове на МОН. Моделиране с линейни уравнения. Събиране и изваждане. Обикновени дроби. Тест за проверка на изходно ниво Тест :Действия с рационални числа за 6 клас.

 • Make interactive workbooks.
 • Събиране и изваждане Отваряне на кутията от Daniela
 • Задачи за ученици от 6 клас Таблично умножение и деление с 8 и 9.
 • Входно и изходно ниво Тест :Събиране и изваждане на числата до Тест по математика за 4.

Пример : По данните на картинката, намерете колко тежи заекът. Неизвестно събираемо ,умаляемо,умалител. Събиране и изваждане Отваряне на събиране и изваждане с преминаване от Daniela. Събиране и изваждане Викторина от Tanqgeorgieva Болести на половата система при кучета can find more information and change your preferences here.

Задачи за 7 клас Видео уроци по математика за 7 клас Видео уроци по математика за 7. Събиране и изваждане на числата до 9.

More Събиране и изваждане с преминаване interactive worksheets

Разтояние от точка до права. Най-малко общо кратно. Задачи за падготовка за външно оценяване. Сравняване на дроби.

Намерете с колко лева мотоциклетът е по скъп от велосипедът. Advanced search? Събиране и изваждане до 20 Викторина от Mbirova.

 • Гануца 12.10.2021 в 10:16

  Задачи от лице на повърхнина и обем на прав кръгов конус за 6 клас. Teachers access.