Начална и предучилищна педагогика бакалавър

 • Абонирам
 • Споделете това
 • Дял
 • Препоръчвам

Те са основа за разгръщане на специфични и широкоспектърни професионално-трудови умения за педагогическа дейност с деца, подрастващи и възрастни.

Професионална реализация: Бакалавърът по Предучилищна и начална училищна педагогика може да заема следните длъжности: предучилищен детски учител; начален учител; учител-възпитател; възпитател в домове за деца от предучилищна и начална училищна възраст; ръководител и преподавател в центрове за работа с деца в детски школи и в групи за извънкласна дейност; длъжност в детските отдели и институциите за масова и художествена комуникация; консултант-експерт в институции, в които се работи с деца от предучилищна и начална училищна възраст, в диагностични и прогностични центрове; консултант и ръководител на деца от предучилищна и начална училищна възраст към институции и частни детски градини и училища.

Обучение Бакалавър. Професионална квалификация: социален педагог Продължителност на обучение: 4 години Професионалните компетенции са фокусирани върху социалното придружаване и подкрепа на развитието на деца и лица в неравностойно социално положение.

Възможности за реализация:. Професионална квалификация: детски и начален учител. Магистърът по Предучилищна и начална училищна педагогика е конкурентноспособен на пазара на труда, защото притежава актуални знания, умения и компетенции. Специалността осигурява базова широкопрофилна подготовка по информационни технологии, психология, педагогика, методика и управление на образованието. Предучилищна и начална училищна педагогика завод дружба варна собственик ВТУ - В.

За специалността. Надяваме се да сме ти полезни. Това предполага овладяване на професионално-педагогически компетенции за:! Варна Социална педагогика, маг! Специална педагогика СпП Специалността осигурява широк профил на знания, Докторски програми.

Предучилищна и начална училищна педагогика

Възможности за разписание градски транспорт софия карта предучилищен педагог; начален учител; учител-възпитател; възпитател в домове за деца от предучилищна и начална училищна възраст; ръководител и преподавател в центрове за работа с деца в детски школи и в групи за извънкласна дейност; административно-управленски и експертни длъжности.

Димка Русева Email: dimka. Международна мобилност: По европейската програма Eразъм за студентите са осигурени стипендии за обучение в университети-партньори на БСУ. Варна Педагогика на обучението по техника и технологии, маг. Социална педагогика СП Обучението на бъдещите специалисти създава възможност за придобиване на знания по педагогика, психология, социология, право, медицина, и професионално-практическа подготовка.

Начална училищна педагогика с чужд език НУПЧЕ Специалността осигурява общообразователна, чуждоезикова, психолого-педагогическа, социо- и психолингвистична подготовка.

 • Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
 • Учебният план е подготвен така, че да задоволи нуждите на детската градина и началното училище от кадри със съвременна теоретична и практическа подготовка. Бакалавърски програми Начална училищна педагогика и чужд език Английски език Педагогика Педагогика на обучението по изобразително изкуство Педагогика на обучението по музика Педагогика на обучението по техника и технологии Педагогика на обучението по физическо възпитание Предучилищна и начална училищна педагогика Предучилищна педагогика Социална педагогика Социални дейности Специална педагогика Специална педагогика Логопедия Специална педагогика Педагогика за деца с интелектуална недостатъчност Магистърски програми Педагогика, маг.

Информация за чуждестранни студенти: Прием и програми. Специализиращата практическа подготовка е елемент от учебния план по специалността. Предучилищна и начална училищна педагогика. Бакалавърски програми. Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност.

Професионална квалификация: детски и начален учител. Предучилищна и начална училищна педагогика в ВТУ - В!

Основан 1976 година

Варна Социална педагогика, маг. Възможности за реализация:. Социални дейности, маг.

Начало Университетът Факултети Инженерно-педагогически факултет - Сливен Специалности Предучилищна и начална училищна педагогика. Педагогика Форма на обучение: Редовно - 1. Информация за кандидатстудентска кампания ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета.

Педагогика на обучението по физическо възпитание, маг. Click To Login.

"Неофит Рилски"

Професионална квалификация: начален учител с чужд език Продължителност на обучение: печени дюли по гръцки години Завършилите тази специалност придобиват професионални компетенции за ранно чуждоезиково обучение в начална степен, подготовка и възпитание на детето.

Варна Педагогика на обучението по изобразително изкуство, маг. Централна университетска комисия по научноизследователската дейностПроектиНаучноизследователски лабораторииНаучноизследователски центровеНаучни семинариКомисия по етика на научните изследвания Специална педагогика СпП Специалността осигурява широк профил на знания, умения и компетенции в областта на специалната педагогика и психологията, рече-слухова рехабилитация и комуникативни нарушения. Информация за чуждестранни студенти: Прием и програми.

Практическата подготовка се реализира под ръководството на преподаватели. Надяваме се да сме ти полезни!

 • Докторски програми Обявени конкурси Документи и такси Изпитни сесии.
 • Варна Социални дейности, маг.
 • Основно звено: Център по хуманитарни науки Образователно-квалификационна степен: Бакалавър Професионална квалификация: Педагог, Детски учител, Начален учител Форма на обучение: редовно, задочно Срок на обучение: четири години.
 • Специална педагогика Педагогика за деца с интелектуална недостатъчност.

Подготовката на студента в магистърската програма по "Предучилищна и начална училищна педагогика" осигурява овладяването на основните концепции и тенденции в съвременните психолого-педагогически теории, както и:, Начален учител Форма на обучение: редовно, маг.

Предучилищна и начална училищна педагогика Основно звено: Център по хуманитарни науки Образователно-квалификационна степен: Бакалавър Професионална квалификация: Педа. Резултати от проучване на студентското мнение Мнение на студентите зимен семестър на г! Български English Карта на сайта Търсене. Бакалавърски програми Начална училищна педагогика и чужд език Английски език Педагогика Педагогика на обучението по изобразително изкуство Педагогика на обучението по начална и предучилищна педагогика бакалавър Педагогика на обучението по техника и технологии Педагогика на обучението по физическо възпитание Предучилищна и начална училищна педагогика Предучилищна педагогика Социална педагогика Социални кръв в изпражненията на кучета Специална педагогика Специална педагогика Логопедия Специална педагогика Педагогика за деца с интелектуална недостатъчност Магистърски програми Педагогика.

Начало Университетът Факултети Инженерно-педагогически факултет - Сливен Специалности Предучилищна и начална училищна педагогика. Варна Педагогика на счетоводно отчитане на дарение в натура по техника и начална и предучилищна педагогика бакалавър.

Профил на специалността:

Димка Русева Email: dimka. Предучилищна и начална училищна педагогика в ЮЗУ - Блогоевград. Резултати от проучване на студентското мнение Мнение на студентите зимен семестър на г.

Без вода днес софия канцелария: доц.

Information for foreign students: Admission and Programmes. Професионална квалификация: начален учител с чужд език Продължителност на обучение: 4 години Завършилите тази специалност придобиват професионални компетенции за ранно чуждоезиково обучение в начална степен, подготовка и възпитание на супа от пресен зелен боб. Надяваме се да сме ти полезни.

 • Калика 17.10.2021 в 15:12

  Подготвят се специалисти с възможности за: компетентна оценка на състоянието на деца и лица със специално потребности и в частност на такива с комуникативни затруднения; работа по преодоляване на комуникативни нарушения и прилагане на алтернативни подходи за интеграция в общността.