Областна дирекция земеделие ямбол споразумения

 • Абонирам
 • Споделете това
 • Дял
 • Препоръчвам

Технически параметри към графичната част на споразуменията. Има ли списък на нормативните актове: правилници, наредби, инструкции, постановления? Къде са публикувани?

Система за индивидуaлна справка по Директни плащания — кампания Публикуван ли е списък на услугите, които предоставя институцията? Публикуван ли е в Интернет страницата бюджет на институцията? Организирани срещи със земеделски стопани за сключване на доброволни споразумения на масиви за ползване. Необходим е Skype кредит Безплатно по Skype. Индикативен график за проверка на физически блокове на терен от допълнителен списък за кампания г.

Ямболул.

Областна дирекция земеделие ямбол споразумения държавни институции. Има ли в Интернет страницата публикувани разяснения, предоставени от възложителите на обществени поръчки. Има ли данни на Интернет страницата за датата на създаване на информация или приемане на акта. Има ли данни на Интернет страницата за датата на публикуване на информация. Има ли публикувани протоколите на комисиите за провеждане на процедурите по обществени поръчки.

Има ли данни на Интернет страницата за датата на публикуване на проектите за нормативни актове, мотивите и предварителните оценки?

Je bent tijdelijk geblokkeerd

Има ли в Интернет страницата публикувани решения за откриване на процедури по обществени поръчки? Къде са публикувани? Сигнали за корупция. Прати SMS. Закони Постановления Наредби Правилници Проекти на нормативни актове. Индикативен график за проверка на физически блокове на терен от допълнителен списък за кампания г.

Има ли данни на Интернет страницата за датата на сключване на договора? Система за индивидуaлна справка по Директни плащания - кампания Уведомление до земеделските стопани за подаване на декларации за произведено зърно през месец септември и през месец ноември хотел селена созопол сватба. Индикативен график за проверка на физически блокове на терен за кампания областна дирекция земеделие ямбол споразумения.

Обособена ли е секция "Достъп до информация". Бюджетна и финансова прозрачност и интегритет.

Има ли данни на Интернет страницата за датата на публикуване на информация? Сигнали за корупция. АДРЕС: гр.

Има ли списък на категориите информация, подлежаща областна дирекция земеделие ямбол споразумения публикуване в интернет за сферата на дейност на институцията. Технически параметри дамски кожени кецове графичната част на споразуменията.

Да Не Не мога да преценя. Карта на сайта Контакти. Индикативен график за проверка на физически блокове на терен за кампания г.

Публикуван ли е докладът и резултатите от обществените консултации по проектите за нормативни актове? Изисква ли се електронен подпис за подаване на заявление по електронен път?

Има ли данни на Интернет страницата за датата на сключване на допълнителното споразумение? Публикувана ли е в Интернет страницата информация по чл.

Български държавни институции.

 • Има ли в Интернет страницата публикувани документациите за обществени поръчки?
 • Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за административни услуги.
 • Има ли данни на Интернет страницата за датата на публикуване на проектите за нормативни актове, мотивите и предварителните оценки?
 • Публикувани ли са текстовете на проекти за нормативни актове?

Система за индивидуaлна справка по Директни плащания - кампания. Секция Достъп до информация. Неправителствени организации. Европейско законодателство Национално законодателство Бюлетин. Публикуван ли турски сериал безмилостен град бг аудио доклада, съответно мотивите за проектите за нормативни актове.

Къде намерихте секцията "Достъп до информация". В секция ПДИ. Публикувана ли е в Интернет страницата информация по чл.

Начало Ръководство Директор Главен секретар. Има ли публикувани вътрешните правила относно достъпа до информация? Индикативен график за проверка на физически блокове на терен от допълнителен списък за кампания г. Дата отговор:.

Допълнителен списък на Физическите блокове, които ще се проверяват на терен през месец септември г. Стандарти за административно обслужване и образци към тях Издаване на административни актове при упражняване на нормативно установени права Регистрационни режими.

Добавяне в Skype.

 • Камен 10.09.2021 в 11:31

  Система за индивидуaлна справка по Директни плащания — кампания Има ли данни за актуалност на публикуваните списъци?