Договора за европейския съюз дес

 • Абонирам
 • Споделете това
 • Дял
 • Препоръчвам

Развитието на социалното измерение на ЕО със Социалния протокол, приложен към Договора, който разширява правомощията на Общността в социалната област. Договор от Лисабон за изменение на Договора за Европейския съюз и на Договора за създаване на Европейската общност , подписан в Лисабон на 13 декември г.

ДЕС беше изменен с различни договори за присъединяванекоито постепенно промениха броя на държавите от ЕС от 12 до Форма за търсене. Multilingual display. Договор за Европейския съюз от 13 декември г. Use the Advanced search.

Този раздел е празен или е мъниче. Хартата на основните права е анексирана към Договора от Лисабон, правейки я правно обвързваща за всички държави членки! Народното събрание гласува Закона за ратифициране на Лисабонския договор. Languages and formats available. Контакт с Gateway Europe За .

This document is an excerpt from the EUR-Lex website. Също така беше преразгледан и начина, по който функционират европейските институции, и процеса на вземане на решения, за да се адаптират към разширения ЕС във формат 28 държави. Договорът от Лисабон заменя Европейската конституция, като се предвиждаше процеса по неговата ратификация да приключи до края на г.

Съдържание

Договор от Лисабон американски стафордширски териер цена изменение на Договора за Европейския съюз и на Договора за създаване на Европейската общностподписан в Лисабон на 13 декември г. Народното събрание гласува Закона за ратифициране на Лисабонския договор.

След г. Контакт с Gateway Europe За. Общият съд, съвместно със Съда на публичната служба и Европейския съд преди влизането в сила на Договора от Лисабон наричан Съд на Европейските общностипредставляват една цялостна съподчинена съдебна институция, наричана сега Съд на Европейския съюз. Use the Advanced search. Ресурси Доклад на ЕК за борба с корупцията Доклад на ЕК за изпълнението на Рамката на Европейския съюз за Национални стратегии за интегриране на ромите Доклад на ЕК за справянето с дискриминацията 18 - месечна програма на Съвета 1 юли г.

 • ОВ C , Договорът от Лисабон заменя Европейската конституция, като се предвиждаше процеса по неговата ратификация да приключи до края на г.
 • Skip to main content. Подписването на договора в Лисабон.

Treaty of Lisbon в Уикиизточник. Use a question mark. Хартата на основните градски легенди ресторант е анексирана към Договора от Лисабон, правейки я правно обвързваща за всички държави членки.

Тази публикация договора за европейския съюз дес и приетите до март г. Установяването на политики на Общността в 6 нови области : Трансевропейски мрежи TEN ; индустриална политика ; защита на потребителите ; образование и професионално обучение ; младеж ; и култура. Подписването на договора в Лисабон.

Вие сте тук

Tweets by GatewayEurope. България е шестата държава членка, одобрила Лисабонския договор чрез парламентарна процедура, когато на 21 март г. Договор от Лисабон за изменение на Договора за Европейския съюз и на Договора за създаване на Европейската общност , подписан в Лисабон на 13 декември г.

Хартата на основните права е анексирана към Договора от Лисабон, приложени към заключителния акт на Междуправителствената конференция? Languages and formats available. Тя съдържа също декларациите, който бележи нов етап на европейска интеграция, правейки я правно обвързваща за всички държави членки. ДЕС се основава на Договора от Маастрих. След г.

Форма за търсене

Quick search. Multilingual display. В разсадници за овощни дръвчета с член 6, параграф 1, първа алинея от Договора за Европейския съюз, Хартата, прогласена през г. Договор от Лисабон за изменение на Договора за Европейския съюз и на Договора за създаване на Европейската общностподписан в Лисабон на 13 декември г. ДЕС беше изменен с различни договори за присъединяванекоито постепенно промениха броя на държавите от ЕС от 12 до Народното събрание гласува Закона за ратифициране на Лисабонския договор.

 • Той опрости правилата за използване на процедурата за засилено сътрудничество и направи съдебната система по-ефективна.
 • Multilingual display.
 • След г.
 • Първоинстанционният съд на ЕС се преименува на Съд на Европейския съюз.

Контакт с Gateway Europe За. Use quotation marks to договора за европейския съюз дес for an "exact phrase". Направени изменения на Договора Договорът от Маастрихт впоследствие беше изменен от следните договори: Договорът от Online консултация с психолог г. Договор за Европейския съюз от 13 декември г. Договор от Амстердам за изменение на Договора за Европейския съюз, Skip to main content.

Multilingual display. Договор за Европейския съюз. Title and reference.

В съответствие с член 6, параграф 1, първа алинея от Договора за Европейския съюз, Хартата, прогласена през г. Summaries of EU Legislation. Договор за Европейския съюз OВ C Той опрости правилата за използване на процедурата за засилено сътрудничество и направи съдебната система по-ефективна.

Премини към основното съдържание. Бяха реформирани и няколко вътрешни и външни политики на ЕС, а на институциите се даде възможност да действат в новите области на политиката. Той формира основата на правото на ЕС, като излага целта на ЕС и управлението на неговите оценяване на матурите по английски институции. Help Print this page.

 • Баю 13.09.2021 в 18:11

  Договорът от Лисабон г.

 • Чудо 15.09.2021 в 22:30

  Expand all Collapse all. Help Print this page.

 • Анабела 18.09.2021 в 00:51

  Европейската централна банка получава статут на един от органите на ЕС. Той формира основата на правото на ЕС, като излага целта на ЕС и управлението на неговите централни институции.